Conversation Between Stylie and Scumbag

2 Visitor Messages

  1. Heey Det er ikke så mange av oss nei.. xD
    Njaa, ikke så lenge, 2 år omtrent.
    Skal gjøre det etterpå
    Btw, jeg er ukjentgd fra nettby, just to put a name to a face :P
  2. HEY! Yey, godt å se en ny nordmann her igjen.
    Har du vært fan lenge eller? Btw, bare å joine min "Norwegian fans" gruppe. ;D
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2