Hälften kvar. Köpte nyss sex stycken böcker från Amazon för 1130 kronor.